Jak najít skutečnou lásku svého života bez přetvářky a levných triků?

Všichni toužíme po lásce. Někdy tak velmi, až se v tom ztratíme a často se už ani nenajdeme. Najednou neumíme rozpoznat, co je pravá, upřímná láska a naopak – což je jen pokus o zneužití, manipulaci nebo nějaký náš „útěk“ před samotou.

Znáte ten pocit? Už jste to někdy zažili? Když jsme se v touze po lásce a krásném vztahu „najednou“ ocitli v něčem, co ani zdaleka nepřipomínalo ideální partnerský vztah? Právě naopak! Spíše to připomínalo zlý sen nebo horor. A říkali jsme si při tom:“Jak nám jen bylo dobře, když jsme byli sami.

Musí to tak být vždy? Nebo mohou partnerské vztahy fungovat i jinak? Jak si najít přítele, přítelkyni, ideálního partnera, muže nebo ženu? Hlavně pokud máme zájem o skutečný partnerský vztah a nejen o chvilkové vzplanutí, které beztak velmi rychle vyhasne?

Proč hledáme lásku a vztah?

Vždy je vhodné začít tou správnou otázkou. Proč hledáme lásku? Proč toužíme po krásném partnerském vztahu? Proč tak mnoho času věnujeme snění o ideálním muži nebo o dokonalé ženě?

Pohled na naši sexualitu

Protipóly se prý přitahují. Možná i proto na nás sexualita tak silně působí. Ať chceme nebo ne, opačné pohlaví nás většinou velmi přitahuje. Někdy až fascinuje. Vyvolává v nás pocit, že s ideální osobou opačného pohlaví bude náš život fantastický a že bude naplněný radostí až po okraj.


„Lidský život se točí jen kolem sexuality. Na tom se nic nezměnilo a nezmění. „

Sigmund Freud


Někteří lidé dokonce připisují pudovosti a sexualitě totální moc nad námi. Tvrdí, že celé naše životy jsou motivované a hnané pouze pudy – obzvlášť pak právě sexualitou.

A toto netvrdí jen tak nějaký Don Juan. Ale dodnes mnoha lidmi uznávaný psycholog a psychiatr Sigmund Freud. Mnoho lidí ho však naopak vnímá jako vhodného pacienta pro skutečného psychologa.

Tlaky na partnerské vztahy a rozmnožování

Člověk je společenský tvor. Lidé sami vyhledávají společnost jiných lidí. Rádi sdílejí své názory, pocity, zážitky a pohled na svět. Lidská společnost dokáže fungovat a neustále se vyvíjet díky spolupráci množství lidí.

A také díky rozmnožování. Možná i proto společnost vyvolává nepřímo „tlaky na lidi“, aby se rozmnožovali – a aby toužili po partnerském vztahu.

Možná jste ty nepřímé tlaky zažili i vy. Možná často slýcháte od svého okolí podobné otázky:

 • Proč ses ještě nevdala?
 • To chceš zůstat celý život sama?
 • Vždyť my bychom už tak velmi chtěli vnoučata.
 • A tak dále…

Přirozená touha po lásce

I přesto všechno je zcela přirozené toužit po lásce. Protože láska – jakákoliv, nejen partnerská a zejména ta „skutečná“ láska – dělá náš život mnohem lehčím, krásnějším, naplněnějším.

Láska nám dodává sílu snášet jakoukoliv životní cestu. A čím víc jí máme, tím lehčí a hezčí je život nás a našich blízkých či dokonce celý náš vlastní svět.

Síla lásky

Zní to jako klišé, ale láska je skutečně jedna z nejsilnějších věcí, které máme k dispozici. A je mnohem silnější než cokoliv jiného. A hlavně je mnohem silnější než strach. Potvrzuje to i jeden z nejznámějších vědců 20. století:


„Každý má dvě možnosti. Můžeme být naplněni buď láskou, nebo strachem. „

 Albert Einstein, teoretický fyzik


A netvrdí to jen on, ale množství jiných lidí. Od umělců, básníků, mnichů, myslitelů, papežů přes politiky.


„Láska není slučitelná se strachem. Láska se ničeho nebojí. “ 

Seneca, římský filozof a státník


Chci vztah pro lásku? Nebo z nějakého strachu – například strachu před samotou?

I proto je dobré se zeptat: Toužím po lásce, protože ji chci sdílet, těšit se s ní, dělit se o ni? Nebo toužím po lásce, protože se bojím samoty? Chci lásku sdílet nebo prodávat a dávat ji formou „půjčky na úrok“?

Chceme zažívat bezmeznou, nezištnou lásku, když nás lidé berou takové, jací jsme? Nebo chceme podmíněnou lásku založenou na strachu, podmínkách a kalkulacích vyjádřenou slovy:“Pokud uděláš to, co chci, budu tě za to milovat.

Přirozeně toužíme po někom, s kým bychom žili své životy. S kým bychom sdíleli své radosti i trápení. Sdílená radost je vždy silnější. A sdílené trápení je naopak mnohem menší. Jak ale najít toho pravého partnera?

Jak většinou lidé hledají někoho na vztah?

Je několik způsobů jak najít svou vysněnou osobu pro náš ideální partnerský vztah. Často při tom používáme naučené – a většinou nefunkční – vzorce, které asi ještě nikoho dlouhodobě skutečně nespokojily.

 • Hledáme něco jako univerzální „ideál krásy“.
 • Hledáme jen „pravou lásku“.
 • Hledáme lásku na první pohled.
 • Nečinně čekáme na „spřízněnou duši“.

Jak sbalit ženu, nebo jak rozpoznat zájem muže?!

Často si pokládáme otázky, které nemusí být tak úplně „správné“. Ženy se běžně ptají na to, jak zaujmout muže. Nebo jak dává muž najevo zájem – protože chtějí vědět, jak poznat zájem muže. Hledají odpovědi na to, jak si najít milence, přítele či manžela.

Muži se zas ptají na to, jak sbalit ženu, jak si najít přítelkyni nebo jak zjistit, že se ženě líbí.

Jaká je ale šance, že s takovými otázkami – vlastně s jejich odpověďmi – získáme to, co skutečně chceme?

Skutečně se chceme přetvařovat?

Opravdu chceme dělat něco jen proto, abychom se někomu líbili? Opravdu se chceme v něčem přetvařovat, abychom si zasloužili od někoho pozornost nebo lásku? Uvědomujeme si přitom, že láska se nedá vnucovat, ale ani vyžadovat?


„Láska je větší než příval slov. O lásce se nediskutuje. Láska je. „

 Antoine de Saint-Exupéry, autor Malého prince

Jak to dělat jednodušší?

Nebylo by mnohem jednodušší dělat to všechno jinak? Neztrácet čas fanatickým zjišťováním toho, co milují muži a jaké ženy se líbí mužům? Nezkoumat dopodrobna, jak balit ženy a co na ženy nejvíce funguje?

Levné triky na balení žen či svádění mužů?

Chceme se učit různé triky jen proto, abychom někým manipulovali? Chceme si hrát na něco, co nejsme? Chceme používat různé levné triky jen proto, abychom někoho „zneužili“ a získali z něj nějaký prospěch – aniž by to bylo oboustranně upřímné?

Opravdu chceme mužům či ženám skládat falešné komplimenty, jen proto, abychom z nich něco dostali? Chceme být přehnaně starostliví, drzí, falešně sebevědomí, cílevědomí nebo cokoliv další jen proto, že to je údajně přitažlivé? Nebylo by jednodušší dělat věci přirozeněji a hlavně s čistým záměrem – což samo o sobě zvýší úroveň našeho štěstí a spokojenosti?

Buďme sami sebou

Vše můžeme dělat mnohem jednodušeji. Buďme sami sebou. Naučme se nejprve mít rádi sami sebe. Ostatní to budou mít pak s námi mnohem jednodušší.

A to neznamená spokojit se se svými „špatnými“ či „nedostatečnými“ vlastnostmi, schopnostmi, neduhy či „omezeními“. Znamená to netrýzniť ​​se kvůli nim. Akceptovat je, že je máme. A postupně se snažit zlepšovat.

Zlepšovat se můžeme v jakékoli oblasti. Ideálně až utopicky nereálné – snažme se zlepšovat neustále zcela ve všem. To může být klidně jednou z nejjednodušších cest k ideálnímu partnerskému vztahu.

Jednoduše se snažme být lepším člověkem. A tím můžeme postupně vědomě či nevědomě rozvíjet všechny takové vlastnosti, které jsou přitažlivé pro většinu populace.


Samostatnost, zodpovědnost, sebevědomí, ohleduplnost, tolerance, laskavost, cílevědomost, ambicióznost, tvořivost, štědrost, chápavost, komunikativnost, otevřenost, upřímnost, čestnost a mnohé další…


Namísto zkoumání toho, jak balit ženy a jak svádět muže, využijme raději náš čas efektivněji.

Zkoumejme protějšek

To ale neznamená, že bychom se neměli navzájem poznávat. Je dobré znát myšlení, cítění či vnímání opačného pohlaví. S porozuměním je vše automaticky jednodušší. I každý vztah. S porozuměním a chápáním si nebereme věci tak osobně a vůči druhým jsme mnohem ohleduplnější a láskyplnější. Zcela automaticky.

A to jsou přesně věci, které nám samy o sobě pomáhají dozrát. Jsou to věci, které jsou navíc velmi přitažlivé pro obě pohlaví.

Ideální partnerský vztah se spřízněnou duší

Někdo marně a nečinně čeká celý život na svou spřízněnou duši. V ideálním případě nenajde nikoho a zůstává úplně sám. Ušetří se tak od mnoha zbytečných zklamáni.

V „horším“ případě si v takové nečinnosti „přitáhne“ takovou spřízněnou osobu, které by bylo nejlepší se zcela vyhnul. Ale v poblouznění prvotního pobláznění – které bývá mimochodem velmi časté při dlouhodobé samotě – se vrhneme do jakéhokoliv vztahu.

Ne nadarmo se říká:“Podobné přitahuje podobné.

Paradox čekání na spřízněnou duši

Když se nad tím alespoň trošku zamyslíme, můžeme to vidět úplně z jiného úhlu pohledu. Předtím jsme zasněně nečinně čekali na spřízněnou duši. Koho jsme však takto mohli zaujmout? Přece podobně nečinně čekající osobu.

Setkají se tak dvě osoby, které se vůbec nezabývají nějakou zralostí, svým zušlechťováním, zlepšováním. Nezajímají se dokonce ani o zájmy opačného pohlaví. No od svého partnera chtěně nebo nechtěně požadují, aby byl dokonalý po všech stránkách.

Aby byl moudrý, vtipný, vnímavý a přitažlivý. Aby byl sebevědomý, cílevědomý – aby věděl co chce a jak to chce. A aby si za tím i šel. Ale jak by to mohla ta „protistrana“ splnit, když také jen nečinně čeká na někoho, kdo jí splní podobné, i když ne přesně tytéž očekávání?

Nemožnost partnerského vztahu se spřízněnou duší?

To znamená, že bychom nemohli mít ten bájný vztah se spřízněnou duší? Samozřejmě, že mohli. Ať si to už pojmenujeme spřízněná duše, ideální vztah, perfektní partner nebo jakkoli jinak.

Kromě nečinného čekání se k tomu ale hodí i trochu aktivity.

Zlatá střední cesta

Jak se k něčemu takovému dopracovat? Ideální aktivní prací v harmonickém spojení s nečinností. Co to znamená?

Mnoho z nás si mylně myslí, že pravou lásku ohlašují jen „motýlci v bříšku“. Tento pojem je velmi často spojován jen s prvotním poblouzněním. To však neznamená, že by se něco takového nemohlo objevovat i u „skutečné“ lásky.

„Skutečná“ láska a vztah však nejsou závislé na nějakém motýlku v břiše. Však si představme tu absurditu. Kolik z nás se alespoň jednou nesnažilo vybudovat partnerský vztah s někým, kdo nám byl skutečně blízký, dokonce nás i přitahoval.

Ale protože při tom nebyli „motýlci v bříšku“ – nějaké nejasné brnění v břiše a zrychlený tep – tak jsme si řekli, že to určitě není osoba vhodná pro vztah. Pouze na kamarádství. Hotovo.

Aktivní čekání na vhodnou osobu pro partnerský vztah

Proč bychom měli jen tak nečinně čekat, dokud se v našem životě neobjeví ta pravá osoba? Nebylo by lepší zvyšovat šance na úspěch i nějakou aktivitou vedle tohoto čekání? Tak jako všude i při čekání platí:“Netřeba zbytečně tlačit na pilu. Pak půjde všechno lépe.“

Takže můžeme při čekání na tu pravou osobu začít aktivně pracovat. Jak? Ideální pracovat na sobě. Zvyšovat svoji hodnotu. Zušlechťovat svou osobnost. Dozrávat. Zlepšovat se ve věcech a ve vlastnostech, na kterých nám záleží – a které bychom rádi uvítali i u naší vysněné osoby.

A hlavně naplňujme se více láskou, abychom ji mohli i sami rozdávat. Jak? Volme si v životě z nabízených možností ty, které jsou v souladu s láskou. Ne se strachem. Všímejme si krásných věcí. Oceňujme druhých. Buďme vděčni za to, co máme, namísto plýtvání času lítostí nad tím, co bylo nebo co nemáme. Radujme se ze svého života a važme si všeho, co máme – například zdraví.

Přitažení té správné osoby do ideálního partnerského vztahu

Tak zvýšíme pravděpodobnost, že se s tou „správnou“ osobou někdy i skutečně spojíme v reálném a nádherném partnerském vztahu. Protože s mnohem vyšší pravděpodobností zaujmeme takovou osobu – muže či ženu, záleží na tom, koho hledáme – která si rovněž váží takové vlastnosti a podobné hodnoty.

Když si tato osoba všimne, jak takové vlastnosti rozvíjíme u sebe – automaticky budeme v jejích očích mnohem přitažlivější. Zcela automaticky. A skutečně. Bez jakékoliv přetvářky. Bez levných triků, které mohou „fungovat“ jen krátkodobě. Bez pomůcek.

A nemusíme dopadnout tak, jak tvrdí český humorista Pavel Kosorin.


„Ženy mohou předstírat orgasmus, ale muži dokážou předstírat celý vztah.“

Pavel Kosorin, český humorista


Co si tedy zvolit? Skutečnou lásku nebo přetvářku?

Rozhodnutí je vždy na nás. Přetvářka se může někomu zdát jednodušší a výhodnější. Je však otázkou, kolik lidí praktikujících přetvářku a faleš je skutečně šťastných.

Pravá láska

Skutečná láska může být v něčem pracnější. Avšak přináší užitek na tolika úrovních, že ta pracnost se mnohonásobně vyplatí. Až se ani nedá o pracnosti mluvit.

Protože díky ní můžeme být mnohem šťastnější, silnější, spokojenější, radostnější a kdoví co všechno ještě. A navíc to všechno násobíme a šíříme ještě dále mezi našimi blízkými, známými a ostatními lidmi.

Jak se tedy otevřít lásce a ideálnímu partnerskému vztahu?

Pokud i na sobě pracujeme a zvolili jsme si ve svém životě „pravou“ lásku – ale ona stále nepřichází – co s tím můžeme dělat?

Jak se otevřít lásce? Jak si vytvořit, najít nebo přitáhnout partnerský vztah s naší vysněnou osobou?

Příliš velké nároky?

Podobně jako nám společnost vnucuje ideály krásy či plození dětí, lidé nás často přesvědčují o tom, že máme příliš velké nároky na vztah. Že námi vysněná osoba nemůže existovat, protože by byla příliš dokonalá.

Ano, i to může být pravda. Pokud nejsme upřímní sami k sobě a máme skutečně přehnané nároky – navíc pokud jsou v nepoměru k našim vlastním kvalitám.

Nemusí to být vůbec pravda.

Nekompromisní touha po rovnocenné osobě – ​​ani o mák méně

Co kdyby existoval způsob, jak se spojit ve vztahu s minimálně rovnocennou osobou, nebo i lepší? Rovnocennou ve smyslu, že vlastní všechny kvality, které toužíme, aby měla – a zároveň je máme i my sami.

Zkušenosti psychoterapeutů

Zkušenosti dobrých psychoterapeutů říkají jedno: problémem často nebývají naše očekávání. Vůbec nejde o to, zda jsou přehnané nebo ne. A přitom ani přehnané nebývají – protože je zcela v pořádku toužit po rovnocenném partnerovi.

Problém bývá někde jinde – v našem vnímání takového ideálního vztahu

Zkusme si zodpovědět následující otázky:

 • Co si o takovém ideálním vztahu myslíme?
 • Je možné spojit se s ideální osobou v nádherném partnerském vztahu?
 • Nakolik je podle nás něco takového reálné?
 • Je pravděpodobné, že někoho takového potkáme?

Dovolíme si to, co chceme nebo raději najdeme důvod, proč ne?

Z těchto otázek je přímo cítit naše naladění. Ať si myslíme, že je takový ideální vztah reálný nebo ne. Ať si myslíme, že je pro nás nejen možné, ale i pravděpodobné setkat se s tou nejvhodnější osobou a spojit se s ní v krásném partnerském vztahu. Ať si myslíme, že je naprosto normální a přirozené mít takový vztah.

Procítění jako recept na ideální partnerský vztah?

Zkusme si procítit, jaké to je. Takto alespoň ve své mysli předběžně zhmotníme představu našeho vztahu. Není to totéž jako snění o partnerovi a nečinné čekání na něj.

Procítěním takového vztahu si minimálně procvičíme, jaké to je. Možná i přeprogramujeme své myšlení a vnímání vztahů. A hlavně procítěním zažijeme na vlastní zkušenosti pocit, jaké to je mít ten nejlepší vztah s tou pro nás nejvhodnější osobou.

A už to pak pro nás nebude takové cizí nebo nepředstavitelné. A také díky tomu, že nám to bude mnohem blíže, můžeme se mnohem snadněji takovému ideálnímu vztahu otevřít – když k nám zavítá taková příležitost. A nezalekneme se toho, když k tomu dojde. Novému vztahu dáme snadněji šanci – ve vší vděčnosti, ale také v pokoře, v respektu a v obezřetnosti.

Inspirující afirmace pro otevření se partnerskému vztahu


Dávám souhlas, aby se moje vnitřní harmonie manifestovala do vnějšího světa v podobě harmonického a srdečního vztahu se ženou / s mužem.


Následující afirmace mohou být pro někoho příliš „duchovní“, esoterické či náboženské. Avšak o to více mohou být pro někoho přínosné.


Síla mého božského zdroje léčí a čistí všechny záznamy v mém podvědomí, které mi dosud zabraňovaly v sebeprojevení, sebevyjádření, v otevřené komunikaci a ve schopnosti se naplno otevřít životu.


Někomu může být přínosná i následující afirmace.


Dávám souhlas, aby od této chvíle navždy proudila do mého života materiální i citová hojnost.


Reálnější pomůcky.

Někteří lidé mají raději skutečnější pomůcky. Takové, které nějakým způsobem pomáhají se zvyšováním sebevědomí a pomáhají nám cítit se přitažlivější. Od nejrůznějších módních doplňků, krásného oblečení, kosmetiky, přes běžné parfémy. Nezapomínejme však na to, že jde jen o případné pomůcky. V podstatě je vůbec nepotřebujeme a umíme si poradit i bez nich.

Každý si může vybrat to, co je mu nejblíže. Avšak nejdůležitější je i tak to, proč něco děláme.

Pomůcka pro vytvoření partnerského vztahu při dlouhodobém pocitu osamělosti a samoty

Pokud bydlíme sami již dlouhou dobu, může nám pomoci absurdní pomůcka – online seznamka. Ne, nemusíme nad tím znechuceně zakroutit hlavou. Od žádné internetové ani jiné seznamky netřeba naivně očekávat, že nám přinese lásku našeho života .

Výhoda a pomoc online seznamky může být v něčem úplně jiném – takové různé seznamovací aplikace a portály nám mohou pomoci „natrénovat“ si kontakt s opačným pohlavím. Je to dost důležitá věc zejména při dlouhodobé osamělosti.

S pomocí takových seznamek a komunikací s pofidérními individui si můžeme natrénovat komunikaci či lehkost kontaktu s opačným pohlavím. Udělat kontakt s jiným pohlavím zcela běžným a přirozeným.

Konec s ostýchavostí a těžkopádností v kontaktu s opačným pohlavím díky online seznamkám?

Protože většina osamělých lidí bývá i u nejobyčejnější kontaktu s druhým pohlavím ve stresu, ostýchavá, nesmělá, případně strnulá a těžkopádná. A zbytečně tak od sebe odeženou mnoho potencionálních partnerů ve skutečném životě, s nimiž mohou přicházet do kontaktu i v těch nejméně pravděpodobných situacích.

A s lehkostí v komunikaci – kterou můžeme získat i s pomocí online seznamovacích portálů jako Badoo a podobně – pak můžeme nejen zvýšit naše šance při skutečném kontaktu s potenciálním partnerem nebo partnerkou.

Skutečně však netřeba naivně v seznamkách hledat „spřízněnou duši“. Celkem postačí, vnímat tyto aplikace jako tréninkovou pomůcku.

Závěr?

I vy hledáte partnerský vztah? Která ze zmíněných možností vás nejvíce zaujala?

Přejeme vám hodně lásky, síly, energie, odhodlání a také trpělivosti při vaší snaze. Přejeme vám, aby se vám splnily všechny vaše sny – a také proto si dávejte pozor na to, co si přejete. A přejeme vám hlavně obrovské množství lásky a všeho dobrého. Ať jste šťastní a spokojení vy i lidé kolem vás.

A přejeme vám, abyste si už nemuseli pokládat žádnou z takových ani jiných ne nejšťastnějších otázek:

 • Jak si najít muže svých snů? Jak poznat zamilovaného muže? Kde hledat partnera či partnerku?
 • Jak získat zpět ztracenou lásku? Jak oživit vztah? Jak přitáhnout muže? Jak najít ženu na sex? Jak si udržet partnera?
 • Kde hledat partnera či partnerku? Nevím jak najít přítelkyni, proč? Jak si najít partnera po třicítce?
 • Jak sbalit ženu? Jak si najít přítele, přítelkyni? Kde si najít partnera?
 • Jak si najít bohatého muže? Jak si najít milence, přítelkyni, chlapce, dívku?
 • Jak najít normálního muže? Jak najít lásku svého života? Jak zjistím zda chce vztah?
 • Jak najít spřízněnou duši? Jak přivolat lásku muže? Jak vyznat lásku muži?
 • Funguje láska přes internet?
 • Jak se projevuje pravá láska? Jak se projevuje karmický vztah?

Napište nám svůj názor

Budeme vám vděčni za vaše názory a reakce, které můžete psát pod článek do komentářů.

Další články